Wat vinden eigen kinderen belangrijk bij de komst van een pleegkind?


7 tips van eigen kinderen

Hoe denken eigen kinderen over het pleegouderschap? Hoe willen ze graag betrokken worden? En vooral: wat vinden eigen kinderen belangrijk bij de komst van een pleegkind? Lees hieronder de zeven tips uit het onderzoek van Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam.

1. Betrek ons zoveel mogelijk bij wat er in ons gezin gebeurt

 • Bespreek een nieuwe plaatsing eerst ook met je eigen kinderen. geef ze een stem en betrek ze erbij. Praat met je kinderen en handel niet buiten ze om.
 • Bij wat oudere kinderen is het goed informatie te geven over het pleegkind wat er met hem/haar aan de hand is.
 • Zorg voor een goede voorbereiding voor eigen kinderen over wat er met de komst van een pleegkind allemaal gaat veranderen. Vooral ook in gezinnen met maar 1 kind.

2. Erken onze eigen plek en rol

 • Als er een pleegkind in huis komt moeten kinderen niet het idee hebben dat een pleegkind hun plek in neemt. Kijk eens naar op welke plek iedereen staat. Klopt dit nog wel? Is het eigen kind zijn plek kwijt geraakt? Benoem ieders positie ook tijdens de plaatsing. Jij blijft mijn oudste dochter etc.
 • Soms je eigen kind apart nemen en uitleggen waarom je op een bepaald moment zo gehandeld hebt waarbij het eigen kind zich te kort gedaan voelt.
 • Geef eigen kinderen erkenning dat ze ook meehelpen en een hele belangrijke bijdrage leveren aan het opvangen van pleegkinderen
 • Stimuleer dat je kinderen leuke dingen doen samen met de pleegkinderen maar dwing ze niet om meer met de pleegkinderen om te willen gaan dan zij willen

3. Wees open en eerlijk

 • Kinderen willen graag dat hun ouders zichzelf blijven en zich niet anders gaan gedragen omdat er een pleegkind is.
 • Afscheid kan ook voor het eigen kind moeilijk zijn, besteedt daarom extra aandacht aan het eigen kind als het kind dat nodig heeft.

4. Luister en toon begrip voor onze gevoelens

 • Hou je eigen kinderen goed in de gaten. Hoe het met ze gaat en of ze goed in hun vel zitten. Let ook op gedragsverandering bij je eigen kind als er een pleegkind komt/is.
 • Een beschermende factor is als je eigen kind heel open is en zegt wat hij/zij vindt ,ook als het hem niet aanstaat. Neem dat serieus en waardeer dat ook als het negatief is ten aanzien van het pleegkind.
 • Bespreek conflicten tussen eigen kinderen en pleegkind zo snel mogelijk met beide. Openheid is erg belangrijk. Bijvoorbeeld met beide aan tafel gaan zitten en zeggen: “ik wil weten wat er aan de hand is?” Dan beide de beurt geven en naar elkaar luisteren. Het is belangrijk dat beide partijen zich gehoord voelen en duidelijke afspraken maken over de regels die gelden en hoe je met elkaar omgaat.

5. Regels

 • Maak voor ons de regels niet strenger dan (voor ons) nodig is
 • Hanteer duidelijke spelregels in je gezin: hoe ga je met elkaar om.
 • Je mag best onderscheid maken tussen kinderen je hoeft niet voor iedereen altijd dezelfde regels te hanteren. Kijk naar wat elk kind specifiek nodig heeft en benoem dit. Bijvoorbeeld: “er zijn regels die voor iedereen gelden maar ook afspraken voor ieder kind apart. Bij jou controleer ik een keer per dag je zakken omdat je het nog moeilijk vindt om niet dingen te pakken die niet van jou zijn. Bij het eigen kind check ik of hij zijn huiswerk al gemaakt heeft. Zo moeten we allemaal dingen leren”.

6. Breng ook tijd alleen met ons door

 • Neem tijd om ook afzonderlijk met je eigen kinderen iets te doen. Dus geef je eigen kinderen individuele aandacht. Eigen kinderen moeten het gevoel hebben dat hun ouders hen prioriteit geven.
 • Voor sommige gezinnen kan het goed zijn om na een (crisis)plaatsing niet meteen een nieuw kind te plaatsen maar weer even met het eigen gezin te zijn om zo de balans goed te houden.
 • Belangrijk kan het zijn om ook momenten en /of een vakantie te hebben met je eigen gezin zonder het pleegkind.
 • Eigen kinderen hebben ook recht op een eigen leven, eigen vrienden en quality-time met hun ouders.

7. Let er op dat wij binnen en buiten het gezin een praatpaal hebben

 • Voor een eigen kind kan het helpend zijn om bijvoorbeeld een dagboekje te maken waarin het zijn gevoelens kan uiten m.b.t. het pleegkind maar dit mag nooit het enige zijn. Het is ook goed als het eigen kind zijn gevoelens t.a.v. het pleegkind deelt met een volwassene / een vertrouwenspersoon.
 • Zorg als ze dat willen voor contact met andere éigen kinderen’ binnen pleegzorg.