De juiste match tussen pleegkind en pleeggezinWe zoeken altijd nieuwe pleeggezinnen. Tegelijkertijd zijn er ook pleeggezinnen die wachten op een pleegkind. Hoe kan dat?

In deze nieuwsbrief delen we met regelmaat oproepen van kinderen voor wie we een plek zoeken. Voor Jim (3), Mila (4) en Emiel (14) bijvoorbeeld. Deze kinderen staan al langere tijd op een wachtlijst, omdat er (nog) geen goede match is gevonden. Dat is best ingewikkeld voor wachtende pleeggezinnen. Vooral als je net de training hebt afgerond. Je staat te trappelen om te starten en krijgt dan maar geen telefoon. Dit kan de nodige vragen oproepen en je onzeker maken als pleegouder: ‘Waarom word ik niet gebeld? ‘Ben ik niet geschikt?’

Situatie in kaart brengen: van kind en pleeggezin Bij pleegzorg staat voorop wat het beste is voor het kind. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat breakdowns – het afbreken van plaatsingen vanuit een negatieve reden – ongunstig zijn voor de ontwikkeling van pleegkinderen. Daarom is het belangrijk om een gezin te vinden dat zo goed mogelijk past bij de vraag en achtergrond van een pleegkind. Elke twee weken bespreken de matchers (bemiddelaars tussen kind en gezin) alle kinderen waarvoor ze een plek zoeken. De matchers kijken allereerst naar wat een kind nodig heeft. Ze brengen de situatie van een kind zo goed mogelijk in kaart. Daarna kijken ze welk gezin het beste bij het kind past. Net als elk kind, heeft ook elk pleeggezin een eigen verhaal en eigen competenties. De matchers kijken naar verschillende aspecten. Denk aan de gezinssamenstelling, plaats van het pleegkind in de kinderrij of beschikbaarheid van pleegouders.

Het matchingsproces: 'achter de schermen' De matchers hebben alle pleeggezinnen die ‘wachten’ op een pleegkind goed in beeld. Voor pleeggezinnen is het niet altijd gemakkelijk om lang te moeten wachten. Als pleeggezin krijg je niet altijd mee wat er achter de schermen gebeurt. Soms duurt het matchingsproces van één pleegkind erg lang. Neem bijvoorbeeld Luuk*. Een 8-jarige jongen uit Twente. Hij werd een half jaar geleden aangemeld. Na meerdere gesprekken met ouders en hulpverleners was er een mogelijke match gevonden. Het kennismakingsgesprek stond gepland. Toch werd de vraag – na enkele maanden - alsnog ingetrokken. Het is dan erg vervelend voor pleegouders dat het uiteindelijk toch niet doorgaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat - in de tussentijd - de kinderrechter een onverwachte uitspraak doet. Of - in het geval van een vrijwillige plaatsing - komt het voor dat ouders niet meer willen meewerken aan een plaatsing. Of ouders verhuizen naar een andere regio.

"Als pleeggezin krijg je niet altijd mee wat er achter de schermen gebeurt"

Wensen van ouders Voor ieder pleegkind is een goede verstandhouding tussen ouders en pleegouders van groot belang. De plaatsing van een kind heeft de grootste kans van slagen als ouders hun goedkeuring geven. Daarom wordt er – waar mogelijk - rekening gehouden met de wensen van de ouders. Soms wenst een moeder bijvoorbeeld dat er andere kinderen in het pleeggezin zijn of dat er een pleegvader én een pleegmoeder is.

Contact De matchers spreken met elk pleeggezin af hoe ze contact onderhouden tijdens ‘het wachten’. Eén keer per jaar bellen de matchers alle open gezinnen en twee keer per jaar sturen ze een mail met de stand van de zaken bij de matching. Heb je vragen over het matchingsproces of wil je meer weten? Schroom dan niet om contact op te nemen via 074-2561900 of matcherspleegzorg@jarabee.nl