7 tips voor deeltijd pleegouders


Voor een aantal ouders en kinderen biedt opvang in een deeltijdpleeggezin uitkomst. Ouders kunnen dan even bijkomen van hun soms zware opvoedingstaak. Ook kinderen in een behandelgroep, gezinshuis of pleeggezin kunnen gebruik maken van een deeltijdpleeggezin. We stemmen met alle betrokkenen af hoe vaak het kind naar het pleeggezin gaat. Het meest voorkomend is één of twee weekenden per maand en een deel van de schoolvakanties.

Hoe ziet zo'n weekend er dan uit? Hoe ga ik om met de breng- en haalmomenten? Hoe bied ik - ook tijdens het weekend - duidelijkheid en structuur? Hieronder lees je 7 tips voor deeltijd pleegouders.

1. Richt je op het kind: Heb een fijn weekend samen. Voorkom dat elk weekend een superfeest moet worden. Juist het meedoen met de 'gewone' weekend activiteiten biedt voorspelbaarheid en veiligheid.

2. De relatie met de ouders is best intensief Zowel bij het halen als bij het brengen zien en spreken jullie elkaar. Houd dit contact vriendelijk en zakelijk tegelijk. Je bent niet de vriend en ook niet de hulpverlener van ouders.

3. Belangrijk is het vorm geven aan de haal- en brengmomenten. Vind een goede balans tussen het welkom laten voelen van ouders en het niet te lang laten duren van het afscheid.

4. Laat het pleegkind meedraaien volgens de regels en het ritme van jouw gezin, ook al gaat het 'thuis' anders. Benoem regels als: 'In dit huis gaat het zo….' 5. Zorg er voor dat je eigen kinderen het weekend ook zo kunnen besteden als ze al deden of zoals ze dat graag willen. 6. Als je gebruik moet maken van een avondoppas in het weekend, zorg dan dat je dit voorbespreekt met het pleegkind. Weten wat en wie er komt helpt bij het veilig voelen. 7. Maak je je zorgen of wil je iets anders bespreken? Neem gerust contact op met je begeleider. Zorg dat je een e-mailadres of appcontact hebt.