Ieder kind een (t)huis

Bij pleegzorg wordt altijd geprobeerd pleegouders te vinden die zo goed mogelijk passen bij de vraag en achtergrond van een pleegkind. Pleegouders mogen op hun beurt aangeven welke type kind het best in hun gezin past. De matcher speelt hierin een belangrijke adviserende en signalerende rol. We zoeken een gezin voor Rachel, Sven en Daniël. Daarnaast zijn we op zoek naar (voltijd) pleeggezinnen.

Klik op de naam/titel voor meer informatie. *De namen en foto's zijn fictief, de verhalen zijn echt.

Rachel - ruim 1,5 jr

Rachel is 20 maanden en woont met haar moeder begeleidt in Hengelo....

Sven - 5 jaar

Sven woont met zijn ouders en zus in Enschede. Hij zit op het Speciaal onderwijs en...

Daniël - 12 jaar

We zijn op zoek naar een deeltijdpleeggezin voor Daniel van 12 jaar in of rondom Oldenzaal. Hij woont met zijn lichamelijk beperkte moeder...

Groot tekort aan pleeggezinnen in Twente

We hebben een groot tekort aan pleeggezinnen. Heb je een slaapkamer over? Denk je over een bijplaatsing...?